Infomateriale Her på siden vil du kunne finde diverse materiale fra skolens side til at downloade. 

Den danske skoles Corona regler: 

 

  • Alle gældende regler i Bayern 

  • SKOLEN HENHOLDER SIG PR 24 NOVEMBER 2021 TIL 2G REGLERNE: "Genesen" eller "Geimpft" - ALTSÅ IKKE LÆNGERE NOK MED EN NEGATIV TEST!

  • Hver der deltager bliver skrevet op således at vi kan informere alle såfremt der er en eller flere der skulle have eller få Corona 

  • Hver klasse bliver for sig selv og lærerne sørger for at at klasserne ikke holder frikvarter samtidigt 

  • Masker skal bæres når man bevæger sig i gangene, man kan tage dem af når man sidder i klassen 

  • Regelmæssig udluftning af lokalerne 

  • Ingen morgensamling og morgensang med alle klasser: Når man kommer skal man gå direkte til klasselokalet som man skal være i. 

  • Hvis man får konstateret Corona informerer man læreren henholdsvis hjælpelæreren og de andre i det pågældende trin 

  • Den danske skole sørger for at der er flasker til at desinficere hænderne med 

DEN DANSKE SKOLE E.V. FLYER 

Flyeren bliver opdateret hvert skoleår eller som følge af ændringer i skolens koncept.​

PLAKAT 

Vi har fået lavet en fin plakat, som man kan printe ud og hænge op, hvor det kunne have interesse for andre.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

- på tysk!