KONCEPT

Det er vigtigt, at det er sjovt for børnene at gå i Den Danske Skole, så de ikke føler sig presset til at skulle præstere en masse, som i den "rigtige" skole. Vi har derfor fravalgt at give dem lektier for og de får heller ikke karakterer. Omgangstonen er uformel og vi har en afslappet, men konstruktiv tilgang til indlæring. De opgaver, som børnene stilles, laves udelukkende i skoletimerne om lørdagen. Børnene lærer noget om Danmark, samtidig med at vi målrettet forsøger at stimulere og aktivere deres dansk ved at bringe dem sammen med andre danske børn.

Derudover bruger vi tiden sammen på, at fortælle om historie, kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner i løbet af året. Vi holder fester omkring Skt Hans, jul, påske og fastelavn med alt hvad dertil hører. 

KONCEPT

Det er vigtigt, at det er sjovt for børnene at gå i Den Danske Skole, så de ikke føler sig presset til at skulle præstere en masse, som i den "rigtige" skole. Vi har derfor fravalgt at give dem lektier for og de får heller ikke karakterer. Omgangstonen er uformel og vi har en afslappet, men konstruktiv tilgang til indlæring. De opgaver, som børnene stilles, laves udelukkende i skoletimerne om lørdagen. Børnene lærer noget om Danmark, samtidig med at vi målrettet forsøger at stimulere og aktivere deres dansk ved at bringe dem sammen med andre danske børn.

Derudover bruger vi tiden sammen på, at fortælle om historie, kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner i løbet af året. Vi holder fester omkring Skt Hans, jul, påske og fastelavn med alt hvad dertil hører. 

KONCEPT

Vi ser det, som vores primære opgave, at lære vores udenlandsdanske børn det danske sprog, dansk historie, dansk kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner.

Den Danske Skole hverken kan eller skal erstatte undervisningen i den almindelige, tyske, folkeskole, men er derimod et supplerende tilbud. Et af hovedelementerne består i, at elevernes forståelse for og brug af det danske sprog aktiveres, og at eleverne lærer at tale bedre dansk.

 

I fælleskab med forældrene fejrer vi danske traditioner som fastelavn, påske, Skt Hans og jul - alt sammen på god dansk manér.

 

Screen Shot 2018-10-25 at 14.29.26.png
SKOLE-2.jpg

KLASSETRIN

LEGEGRUPPEN:

Legegruppen er for børn i alderen 0-4 år, hvor der er fokus på sange og lege i gruppen. Det er i legegruppen, at jeres børn fra en tidlig alder lærer, at det ikke kun er mor og/eller far der snakker dansk. Børn over 3 år kan deltage i legegruppen uden deres forældre når de er klar til det.

TRIN 1

Undervisningen er for børn der er på nippet til at starte i skole eller lige er startet i skole. Dette svarer til aldersgruppen fra 7-8 år. Fagligt er det bogstaverne og deres lyde på dansk som gennemgås og ellers er det præget af leg med fokus på det danske sprog. 

 

TRIN 2

Dette trin er henvendt til børn der har lært alfabetet. Dette er aldersgruppen 9-10 år. Fagligt begynder børnene her at lære at læse og skrive på dansk. Det er samtidig trinnet, hvor indlæring stadig foregår gennem leg. Trin 2 er den tidligere 2.+3. klasse. Her er det hensigtsmæssigt at lade børnene blive så længe de har brug for at øve at læse.

 

TRIN 3

Dette trin er for børn omkring de 10-12 år, og er et tilbud til alle børn der gerne vil blive bedre til dansk i skrift og tale. Trin 3 giver mest mening for børn der mindst går i 4. klasse i den tyske skole. 

TRIN 4

Dette trin er for unge fra 12-13 år. Her fokuseres på årets fokus emner og generelt på de større børns interesser.

TEMA

Vi har et årligt gennemgående tema, som vi arbejder med på alle trin i alskens forskellige former. Alt efter alderstrin arbejder lærerne med børnene og afdækker temaet igennem historie, geografi, musik, aktuelle temaer, film etc. 

 

I skoleåret 2020/2021 har vi været nødsaget til at være ekstra kreative, så der arbejder vi med mange forskellige mindre temaer, udelukkende online, hvilket vi har valgt at se som en spændende mulighed ud i den moderne teknologi!