MENU

FØLG OS

  • Den Danske Skole e.v.

Skolens officielle side:

Kun for medlemmer:

  • Den danske skoles medlemmer

danske.skole@gmail.com

©2018 by Den Danske Skole e.V.. 

KONCEPT

Det er vigtigt, at det er sjovt for børnene at gå i Den Danske Skole, så de ikke føler sig presset til at skulle præstere en masse, som i den "rigtige" skole. Vi har derfor fravalgt at give dem lektier for og de får heller ikke karakterer. Omgangstonen er uformel og vi har en afslappet, men konstruktiv tilgang til indlæring. De opgaver, som børnene stilles, laves udelukkende i skoletimerne om lørdagen. Børnene lærer noget om Danmark, samtidig med at vi målrettet forsøger at stimulere og aktivere deres dansk ved at bringe dem sammen med andre danske børn.

Derudover bruger vi tiden sammen på, at fortælle om historie, kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner i løbet af året. Vi holder fester omkring Skt Hans, jul, påske og fastelavn med alt hvad dertil hører. 

KONCEPT

Det er vigtigt, at det er sjovt for børnene at gå i Den Danske Skole, så de ikke føler sig presset til at skulle præstere en masse, som i den "rigtige" skole. Vi har derfor fravalgt at give dem lektier for og de får heller ikke karakterer. Omgangstonen er uformel og vi har en afslappet, men konstruktiv tilgang til indlæring. De opgaver, som børnene stilles, laves udelukkende i skoletimerne om lørdagen. Børnene lærer noget om Danmark, samtidig med at vi målrettet forsøger at stimulere og aktivere deres dansk ved at bringe dem sammen med andre danske børn.

Derudover bruger vi tiden sammen på, at fortælle om historie, kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner i løbet af året. Vi holder fester omkring Skt Hans, jul, påske og fastelavn med alt hvad dertil hører. 

KONCEPT

Vi ser det, som vores primære opgave, at lære vores udenlandsdanske børn det danske sprog, dansk historie, dansk kultur og selvfølgelig holde ekstra godt fast om de danske traditioner.

I fælleskab med forældrene fejrer vi danske traditioner som fastelavn, påske, Skt Hans og jul - alt sammen på god dansk manér.

 

Det er vigtigt, at det er sjovt for børnene at gå i Den Danske Skole, så de ikke føler sig presset til at skulle præstere en masse, som i den "rigtige" skole. Vi har derfor fravalgt at give dem lektier og de får heller ikke karakterer. Omgangstonen er uformel og vi har en afslappet, men konstruktiv tilgang til indlæring. De opgaver, som børnene stilles, laves udelukkende i skoletimerne om lørdagen. Børnene lærer noget om Danmark, samtidig med at vi målrettet forsøger at stimulere og aktivere deres dansk ved at bringe dem sammen med andre danske børn.

KLASSETRIN

LEGEGRUPPEN:

Legegruppen er for børn i alderen 0-4 år med forældre hvor der er fokus på sange og lege i gruppen. Det er i legegruppen jeres børn fra en tidlig alder bliver stillet bekendt med, at det ikke kun er mor og/eller far der snakker dansk. Børn over 3 år kan deltage i legegruppen uden deres forældre når de er klar til det.

TRIN 1

Undervisningen er for børn der er på nippet til at starte i skole eller lige er startet i skole. Fagligt er det bogstaverne og deres lyde på dansk som gennemgås og ellers er det præget af leg med fokus på det danske sprog. 

 

TRIN 2

Dette trin er henvendt til børn der har lært alfabetet. Fagligt begynder børnene her at lære at læse og skrive på dansk. Det er samtidig trinnet, hvor indlæring stadig i en høj grad sker gennem leg. Trin 2 er det tidligere 2.+3. klasse. Her er det hensigtsmæssigt at lade børnene blive så længe de har brug for at øve at læse.

 

TRIN 3

Det øverste trin for unger omkring de 10-11 år og opefter. Der er ikke nogen øvre aldersbegrænsning på, men derimod et tilbud til alle børn der gerne vil blive bedre til dansk i skrift og tale. Trin 3 giver mest mening for børn der mindst går i 4. klasse i det tyske system.

TEMA

Vi har et årligt gennemgående tema, som vi arbejder med på alle trin i alskens forskellige former. Alt efter alderstrin arbejder lærerne med børnene og afdækker temaet igennem historie, geografi, musik, aktuelle temaer, film etc. 

 

For skoleåret 2018/2019 skal vi arbejde og udforske H.C Andersen i alle skygger og afkroge. Det bliver til skuespil, eksperimenter, eventyr læse-lyst, musik og meget mere.